تحصیلات عالی

به نظر می رسد یکی از علل توسعه ی تحصیلات عالی این روزها، ایجاد اشتغال کاذب برای جوانان است، زیرا همان طور که می بینیم هر ساله نزدیک به یک میلیون نفر برای دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در کنکور شرکت می کنند و امروزه چند صد هزار نفر در ین مقاطع و دکتری تحصیل می کنند. این در حالی است که نه نیازی به این تعداد متخصص در کشور وجود دارد و نه از نظر کیفی در سطح مناسبی تحصیل می کنند.

در نتیجه تنها کارکرد این روش به تاخیر انداختن زمان ورود جوانان به عرصه ی کار و ایجاد اشتغال کاذب است و در کنار ان کارهایی نظیر کلاس کنکور (امروزه تا سطح دکتری) و کارهای خدماتی شکل می گیرد.

اما تنها در کنار به تاخیر انداختن زمان اشتغال مولد، توقعات نسل جوان بالا رفته و در کارهای معمولی دچار کمبود نیرو می شویم. و تنها کارکد مثبت این رویکرد ارتقای فرهنگ جامعه است و این در صورتی است که اطلاعات مناسب در اختیار آنان قرار گیرد...  

/ 0 نظر / 17 بازدید